ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯში „პრესტიჟი“ საშემოდგომო მიღების საცდელი ტესტირება წარმატებით მიმდინარეობ