" />
მიმდინარე წლის 31 სექტემბერს ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯს „პრესტიჟი“ სამთავრობო დელეგაცია და ესტონეთის რესპუბლიკის ქ. ტარტუს და ვილანდის საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები ეწვივნენ. შეხვედრაზე სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები და შესაძლებლობე