" />
მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის "პრესტიჟი" სტუდენტებს ჩაუტარდათ ტრენინგი „ოჯახში და ქალთა ძალადობის„ შესახებ. ტრენინგი ჩაატარა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა გენდერის საკითხებში ეთო შიუკაშვილმა.