" />
საგანმანათლებლო პროგრამა კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი" ( III საფეხური) საწარმოო პრაქტიკის გამოცდა