" />
18 ივნისს შპს “ნიკორა ტრეიდმა“ ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში „პრესტიჟი“ დასაქმების ფორუმი მოაწყო კოლეჯის კურსდამთავრებულების და სტუდენტებისათვის