ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “   სასწავლო წლის ბოლოსაც წარმატებით მიმდინარეობს. კოლეჯის  ხელმძღვანელობა აგრძელებს მონიტორინგს  საჯარო სკოლებში  და ამჯერად   ქ.თელავის N5 საჯარო სკოლის მოსწავლეების სასწავლო პროცესს დაესწრო   „პროფესიული უნარების კურსი „დეკორატიულ ხელოვნებაში(თექა)“ . მონიტორინგის ჯგუფმა ასევე დაათვალიერა  მოსწავლეების ნამუშევრები,  რომელიც თვალსაჩინო ადგილას სპეციალურ დაფაზეა გამოფენილი.

" />
პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “   სასწავლო წლის ბოლოსაც წარმატებით მიმდინარეობს. კოლეჯის  ხელმძღვანელობა აგრძელებს მონიტორინგს  საჯარო სკოლებში  და ამჯერად   ქ.თელავის N5 საჯარო სკოლის მოსწავლეების სასწავლო პროცესს დაესწრო   „პროფესიული უნარების კურსი „დეკორატიულ ხელოვნებაში(თექა)“ . მონიტორინგის ჯგუფმა ასევე დაათვალიერა  მოსწავლეების ნამუშევრები,  რომელიც თვალსაჩინო ადგილას სპეციალურ დაფაზეა გამოფენილი.