ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი'' 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით იწყებს აპლიკანტთა რეგიტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
1. ინფორმაციული ტექნოლოგი;
2. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი;
3.მზარეული - II საფეხური;
4.ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ.თელავი ქართული უნივერსიტეტის N1
ტელეფონი (0350) 27 59 69
ვებ.გვერდი:www.vetprestige.ge
Email:telavi.prestige@gmail.com
Facebook: პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი''

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი'' 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით იწყებს აპლიკანტთა

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი'' 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით იწყებს აპლიკანტთა რეგიტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
1. ინფორმაციული ტექნოლოგი;
2. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი;
3.მზარეული - II საფეხური;
4.ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ.თელავი ქართული უნივერსიტეტის N1
ტელეფონი (0350) 27 59 69
ვებ.გვერდი:www.vetprestige.ge
Email:telavi.prestige@gmail.com
Facebook: პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი''