ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე საფეხურის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე

" />
პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე საფეხურის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე საფეხურის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე