ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრეასტიჟი’’ 2017 წლის საშემოდგომო მიღების ,,ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი’’-ს პროფესიული  პროგრამის სტუდენტები შპს ,,აგროტეკში’’ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფერმაში, პრაქტიკის ობიექტის გასაცნობად.

" />
,,ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი’’-ს პროფესიული პროგრამის სტუდენტები შპს ,,აგროტეკში’’

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრეასტიჟი’’ 2017 წლის საშემოდგომო მიღების ,,ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი’’-ს პროფესიული  პროგრამის სტუდენტები შპს ,,აგროტეკში’’ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფერმაში, პრაქტიკის ობიექტის გასაცნობად.