ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ქალაქ თელავის ერეკლე II-ის N1 საჯარო სკოლაში, შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ,,ელექტრობა და მონტაჟის’’ პროფესიულ პროგრამას, რის საფუძველზეც მოსწავლეებს საშუალება აქვთ მოსინჯონ პროფესია დაეუფლონ და განავითარონ , გააანალიზონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები.     

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ქალაქ თელავის ერეკლე II-ის N1 საჯარო სკოლაში, შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ,,ელექტრობა და მონტაჟის’’

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ქალაქ თელავის ერეკლე II-ის N1 საჯარო სკოლაში, შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ,,ელექტრობა და მონტაჟის’’ პროფესიულ პროგრამას, რის საფუძველზეც მოსწავლეებს საშუალება აქვთ მოსინჯონ პროფესია დაეუფლონ და განავითარონ , გააანალიზონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები.