ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ,,შრომითი უნარების განვითარების’’ პროგრამის ფარგლებში ქ.თელავის საჯარო სკოლებში

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ,,შრომითი უნარების განვითარების’’ პროგრამის ფარგლებში ქ.თელავის საჯარო სკოლებში

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ ,,შრომითი უნარების განვითარების’’ პროგრამის ფარგლებში ქ.თელავის საჯარო სკოლებში