ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ 2017 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიული ტესტირება.

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ 2017 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიული ტესტირება.

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი’’ 2017 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიული ტესტირება.