ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’26-27 ოქტომბერს ჩატარდა სსსმ აპლიკანტთა პროფესიული ტესტირება. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა მოსინჯეს საკუთარი ძალები არჩეულ პროფესიებში

" />
კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’26-27 ოქტომბერს ჩატარდა სსსმ აპლიკანტთა პროფესიული ტესტირება

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’26-27 ოქტომბერს ჩატარდა სსსმ აპლიკანტთა პროფესიული ტესტირება. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა მოსინჯეს საკუთარი ძალები არჩეულ პროფესიებში