1.მეღვინე

2.ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტ (წვრილცხოველთა:ძაღლი, კატადასხვა; სასოფლოსამეურნეოცხოველებისადაფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების; ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

3. მზარეული II -საფეხური

4. მზარეული III - საფეხური

5.მეფილე-მომპირკეთებელი

6. დურგალი

7.ელექტრიკოსი

8. ზეინკალ-სანტექნიკოსი

9. ინფორმაციული ტექნოლოგი

10. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

11. სასტუმრო საქმისმწარმოებელი

12. გიდი

13.თექის ხელოსანი

14.სტილისტი (ქალი, მამაკაცი)

15. ბუღალტერი

16. ოფისის მენეჯერი(მდივან - რეფერენტი)

 

სწავლა ხორციელდება სახელმწიფო დაფინანსებით

სწავლის მსურველთა ასაკი შეუზღუდავია

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი'' 4 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით აცხადებს რეგისტრაციას პროფესიულ საგანმანმანათლებლო პროგრამებზე

1.მეღვინე

2.ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტ (წვრილცხოველთა:ძაღლი, კატადასხვა; სასოფლოსამეურნეოცხოველებისადაფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების; ფრინველებისა და თევზების და სხვა)

3. მზარეული II -საფეხური

4. მზარეული III - საფეხური

5.მეფილე-მომპირკეთებელი

6. დურგალი

7.ელექტრიკოსი

8. ზეინკალ-სანტექნიკოსი

9. ინფორმაციული ტექნოლოგი

10. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

11. სასტუმრო საქმისმწარმოებელი

12. გიდი

13.თექის ხელოსანი

14.სტილისტი (ქალი, მამაკაცი)

15. ბუღალტერი

16. ოფისის მენეჯერი(მდივან - რეფერენტი)

 

სწავლა ხორციელდება სახელმწიფო დაფინანსებით

სწავლის მსურველთა ასაკი შეუზღუდავია