ყურაღება!!!

შეიცვალა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის თარიღი

რეგისტრაცია: 02.09.2017-15.10.2017

პრეტესტი: 28.10.2017

მისაღები გამოცდა: 29.10.2017

" />
ყურაღება!!! შეიცვალა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის თარიღი

ყურაღება!!!

შეიცვალა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის თარიღი

რეგისტრაცია: 02.09.2017-15.10.2017

პრეტესტი: 28.10.2017

მისაღები გამოცდა: 29.10.2017