ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში  „სკოლის მოსწავლეებში  პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “ წარმატებით მიმდინარეობს. 

    კოლეჯის  ხელმძღვანელობა მონიტორინგის მიზნით ქ.თელავის N7 საჯარო სკოლას ეწვია  და „პროფესიული უნარების კურსი დეკორატიულ ხელოვნებაში(თექა)“   სასწავლო პროცესს დაესწრო. გაესაუბრა სკოლის დირექტორს , მასწავლებლებს, მოსწავლეებს და გაეცნო  მათ ნამუშევრებს.

" />
(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “ წარმატებით მიმდინარეობს.

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ და თელავის საჯარო სკოლების ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში  „სკოლის მოსწავლეებში  პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამა “ წარმატებით მიმდინარეობს. 

    კოლეჯის  ხელმძღვანელობა მონიტორინგის მიზნით ქ.თელავის N7 საჯარო სკოლას ეწვია  და „პროფესიული უნარების კურსი დეკორატიულ ხელოვნებაში(თექა)“   სასწავლო პროცესს დაესწრო. გაესაუბრა სკოლის დირექტორს , მასწავლებლებს, მოსწავლეებს და გაეცნო  მათ ნამუშევრებს.