" />
2018 წლის 21-23 მაისს ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯის ,,პრესტიჟი” პედაგოგებს ჩაუტარდათ 3 დღიანი ტრენინგი „პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგთა პროფესიული განვითარება“ (V მოდული) ტრენერი: ქალბატონი ნანა მონიავა