" />
პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“ საგანმანათლებლო პროგრამის „მეფილე-მომპირკეთებელი“ მოსწავლეებმა კოლეჯის დაზიანებული კიბეები შეაკეთეს